Regnskap og rådgivning

Regnskap
for AS

Charlotte i Skya regnskap

Skya + AS 

Vi har sett aksjeselskaper i alle faser og former, og er godt kjent med kravene som stilles av struktur og lovverk. Vi kan rådgi deg innenfor selskapsstruktur og behovet for et holdingselskap.

Tjenester vi kan bistå AS med

  • Bokføring og avstemming av regnskapet.

  • Kontroll av regnskapet – for deg som ønsker å gjøre det selv.

  • Rapportering til myndighetene, skatt og avgift.

  • Beregning av skatt og avgift.
  • Lønn og personal.

  • Skattemelding (selvangivelse).

  • Årsregnskap og noter.

Bli en del av Skya?

Det er enkelt å bytte regnskapsfører. Vi ordner alt det administrative ved bytte.

Ta kontakt med oss for en prat.