Lønn

Vi kjører lønn for store og små selskaper. Om du er 1 ansatt eller flere hundre. Alene og i samarbeid med Norsk Lønn AS leverer vi topp kvalitet på lønn og i de fleste lønnssystemer, om du har lønn integrert i regnskapssystemet dit eller om du kjører det i storsystemer.

Vi har gode rutiner og gode oppfølgingssystemer på lønn – slik at du hele tiden kan være trygg på at du får rett lønn til rett tid.

Herunder:

  • Lønnskjøring
  • Lønnsslipper til de ansatte
  • Oppfølging av sykemeldinger, fravær og permisjoner
  • Oppfølging av pensjon og forsikringer
  • HR og personal (se eget emne)

Kontakt oss om lønn