Økonomi og rapportering

Vi bistår med rapportering, analyser og oppfølging for at du skal ha kontroll og løpende oversikt over din bedrifts økonomiske situasjon.

Herunder:

  • Rapportering
  • Kostanalyser
  • Budsjettering
  • Likviditetsbudsjetter
  • Årsregnskap m.m.

Kontakt oss om økonomi
og rapportering