HR og personal

Vi støtter dere i det løpende HR og personalarbeidet. Våre ansatte kan bistå dere i det løpende arbeidet knyttet til arbeidsavtaler, oppfølging av sykefravær, permisjoner med mer.

Vi bistår dere blant annet med:

  • Arbeidsavtaler
  • Oppfølging av sykefravær, ferie, fravær og permisjoner
  • Personalhåndbok
  • Varslingssaker
  • Ledelsesstøtte
  • Medarbeidersamtaler
  • Medarbeiderundersøkelser
  • HMS og sikkerhet
  • Onboarding

Kontakt oss om HR og personal