Likviditet – enkelt forklart

sep 21, 2022 | Bedriftsøkonomi, Likviditet

Likviditet er viktig, men hva er egentlig likviditet?

Likviditet er kort fortalt pengeflyten i selskapet ditt, penger inn og penger ut.

Hva er god likviditet?
God likviditet er et overskudd med penger i selskapet. Det betyr at du ikke trenger å tenke på penger når det gjelder å betale de løpende utgiftene og gjelden som selskapet har (herunder lån, mva, arbeidsgiveravgift og skatt).
Det er alltid tilfredsstillende å kunne trykke «betal» på en faktura, fordi du ikke har bekymringer i forhold til betalingen. Når arbeidsgiveravgiften forfaller i midten av måneden – da vet du at det er penger nok til å betale den. Dette er god likviditet.

Hvordan får du god likviditet?
Nå som vi har forklart enkelt hva god likviditet er ønsker du kanskje å vite hvordan du kan oppnå dette for din bedrift?
Det finnes flere måter å oppnå god likviditet på, og det kan foregå på ulike måter i ulike former.
Her tar vi for oss noen:

  • Enten er du så heldig at du selger en tjeneste eller et produkt som gir deg umiddelbart overskudd. I tillegg til dette har du enten kontantomsetning eller veldig gode betalere (og kort forfallsfrist). Når du først har overskuddet planlegger du pengebruken godt, for du vet at det skal holde til neste overskudd kommer.
    Du kan sammenligne dette med lønn fra en arbeidsgiver. Når du har fått lønnen din må du som ansatt først dekke de faste utgiftene dine: lån, strøm, telefon, bil, mat og klær – før du kan bruke lønnen til å ta deg en velfortjent ferie.
  • Det å få med en investor (eller at du selv opptrer som en investor) i selskapet er en annen mulighet for å oppnå god likviditet.
  • Lån eller en kassekreditt kan benyttes for å bidra til en bedre likviditet i en vekstfase. Vær oppmerksom på at lån og kassekreditt må betales tilbake – med renter. Derfor anbefaler vi deg å planlegge godt om du ønsker å gå for denne løsningen i perioder hvor du har behov for bedre likviditet.

Hvordan bruke den frie likviditeten?
Først og fremst er det fint å ha en likviditetsreserve i selskapet. Dette fungerer som en trygghet og en buffer som dekker faste kostnader i usikre tider. Dette er spesielt viktig når man har ansatte i selskapet, som igjen er avhengig av at selskapet driftes på en trygg og god måte.

Det kan være at du har behov for nytt utstyr, som koster dyrt. Dette kan være en maskin, bil i firmaet eller liknende. Dette vil kreve mye av likviditeten din, og da vil det være lurt å tenke igjennom og vurdere om du skal bruke den frie likviditeten (pengene du har til overs) eller ta opp et lån. Eventuelt kan det å lease utstyret også være en mulighet. Leasing gir en forutsigbar utgift per måned, og du slipper å forholde deg til verditap og eventuelt salg i fremtiden.
Utstyr og eiendeler som bil, maskiner og inventar vil over tid med all sannsynlighet ha et verditap, og derfor kan det være smart med en vurdering av hvordan du skal investere. Bolig vil være en form for eiendel hvor risikoen for verditap er mindre sannsynlig.

Fri likviditet kan også investeres i vekst, ny ansatt eller andre måter hvor du i en eller annen grad får en avkastning på pengene – eller hvor de plasseres trygt, men med en potensiell avkastning.
Uansett hvilken løsning som er best for deg ved slike valg anbefaler vi at du tenker langsiktig!

Sett opp et likviditetsbudsjett
Et likviditetsbudsjett er et nyttig budsjett, eller verktøy om du ønsker. Her lages en planlegger og oversikt for alle pengene som skal ut, så vel som penger som skal inn.
Et likviditetsbudsjett kan være et kritisk verktøy i perioder, spesielt i perioder med stram likviditet og stram økonomi generelt. Likviditetsbudsjett kan rett og slett være til enormt god hjelp – og hjelpe deg til å styre fokuset ditt.

Vi i Skya kan hjelpe deg med et likviditetsbudsjett, og vi kan bistå og passe på at alle regninger blir betalt, samt være i forkant i perioder hvor du har behov for det.

Snakk med oss, og fortell oss om behovet ditt!
Telefon: 99 58 49 39 eller epost: charlotte@skya.no

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.