7 tips til årsoppgjøret

sep 21, 2022 | Årsoppgjør, Regnskap

Hva er egentlig årsoppgjør?
Årsoppgjøret er ikke noe verre enn en status, oppsummering og oversikt over året som har gått. Årsoppgjør er en samlebetegnelse, og omhandler en årsavslutning av områdene regnskap, skatt, merverdiavgift og lønn.

Frister for årsoppgjør – datoene du burde notere deg!
31. januar er frist for levering av aksjonærregisteroppgaven (AS)
1. februar er frist for å levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte
31. mai er frist for levering av skattemelding (ENK og AS)
31. juli er frist for levering av årsregnskap (AS)

Hvordan du oppdaterer og passer på at det er rett resultat i årsregnskapet?
Ta en avstemming av alle balanseposter.
Dette betyr at du skal vite bakgrunnen for hvilken verdi som ligger på konto 1000-2999 i regnskapet, også kalt eiendeler og gjeld.

Gjør en nøye gjennomgang av resultatet.
Du skal se over at du har fått med deg alle inntekter og kostnader.

Utarbeidelse av årsregnskap (for regnskapspliktige)
Fristen er ikke før 31. juli, men det er greit å ha i bakhodet, samt notere i kalenderen nå.
Og selv om det ikke har direkte tilknytning til regnskapet, minner vi også om aksjonærregisteroppgaven. Alle eierforhold, utbytter osv. skal meldes inn innen 31. januar i året etter.

Ajourfør året med tanke på a-melding og lønn!
Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast kontorsted skal innrapporteres.

All lønn som er utbetalt må være med på a-meldinger, den siste a-meldingen har leveringsfrist 5. januar i året etter.

Alle fordeler mottatt i arbeidsforhold må være innrapportert på a-meldinger i året.
Dette er for eksempel fri bruk av telefon, fri bruk av internett, gaver utover grensene for gaver, bruk av arbeidsgivers bil og liknende.
 

Skatt og årsoppgjør
For å kunne beregne riktig skattemessig overskudd er du avhengig av å ha god kunnskap om det som ligger i balansen, og ha vurdert dette riktig. Samtidig må resultatet være rett.
Du må ta stilling til alt som kan påvirke skatt og formue for selskapet. For eksempel eiendom, driftsmidler og avskrivninger, tapsavsetninger, bruk av bil, aksjer, tap og gevinst, med mer.
Alle forsikringer som er av privat karakter som er dekket av arbeidsgiver (private reiseforsikringer, helseforsikringer med mer) må være innrapportert på a-meldinger i året.
Sammenstillingsoppgaver på lønn skal være sendt arbeidstaker innen 1. februar i året etter.

Noter i kalenderen: Utarbeidelse av skattemelding med vedlegg – frist 31. mai.

Pass på at du har levert alle mva-oppgaver!
Sørg for at du har bokført og innrapportert alt av mva-pliktig inntekt, og fått med deg alle mva-fradrag.

Pass på at du har levert alle mva-oppgaver, og eventuelt kompensasjonsoppgaver for de det skulle gjelde.

Sjekk at du har betalt og eventuelt tatt fradrag for mva på fjernleverbare tjenester.

Siste mva-oppgave leveres 10. februar, eller 10. mars for de som har årstermin.

Årsoppgjøret kort oppsummert
Hvert eneste år skal enkeltmannsforetak og aksjeselskaper (samt andre selskaper) gjøre opp for året som har gått, og dette kalles for årsoppgjør. Det handler rett og slett om å presentere bedriftens økonomiske situasjon for staten og det offentlige, og er med på å bestemme hvor mye bedriften må betale i skatt. Årsregnskapet som sendes inn for regnskapspliktige er også offentlig tilgjengelig og gjør det mulig for andre å se hvordan det står til med bedriften.

Trenger du hjelp med årsoppgjøret?
Ta kontakt med oss