7 tips til årsoppgjøret

7 tips til årsoppgjøret

Hva er egentlig årsoppgjør?Årsoppgjøret er ikke noe verre enn en status, oppsummering og oversikt over året som har gått. Årsoppgjør er en samlebetegnelse, og omhandler en årsavslutning av områdene regnskap, skatt, merverdiavgift og lønn. Frister for årsoppgjør –...