Årsoppgjør – alt du trenger å vite!

sep 21, 2022 | Årsoppgjør, Regnskap

Årsoppgjør er en oppsummering av året som har vært, og en statussjekk av bedriftens økonomiske situasjon ved årets slutt.

Viktige datoer
31. januar er frist for levering av aksjonærregisteroppgaven.
1. februar er frist for å levere sammenstillingsoppgave over lønn til ansatte.
31. mai er frist for levering av skattemelding.
31. juli er frist for levering av årsregnskap.
*Utover a-melding og mva-melding.
Det er mange frister for å komme ajour med et regnskapsår.
Alt av bilag/ dokumenter/ fakturaer må bokføres i året det gjelder.

Hva er skattemelding og årsregnskap, og kan jeg gjøre det selv?

Skattemelding viser en oppsummering over skattbare inntekter og formue. Årsregnskap er selve regnskapet bedriften presenterer utad – og det innehar også noteopplysninger.
Hvorvidt du kan gjøre det selv avhenger av kompleksiteten til regnskapet og kompetansen din. Men ja – begge deler kan i praksis leveres direkte via Altinn sine løsninger for skattemelding og årsregnskap. Burde du gjøre skattemeldingen og årsregnskapet selv? Les lenger ned i innlegget.

Skya jobber med årsoppgjør

Hvem må levere skattemelding og årsregnskap:

Skattepliktige selskaper må levere skattemelding. Er du enkeltpersonforetak eller AS må du derfor levere skattemelding. Enkelte organisasjoner er fritatt. Den som driver virksomhet skal uoppfordret sende næringsoppgave sammen med skattemeldingen.

Regnskapspliktige (aksjeselskap mm.) skal i tillegg levere årsregnskap, som inkluderer resultatregnskap, balanse, noter og eventuelt revisjonsberetning (for selskap som har revisor).

Er du usikker på om du er regnskapspliktig? Les lenger ned i innlegget.

Hva må jeg ta stiling til for selskapet mitt når jeg avslutter året?

Dette avhenger av hva slags type bedrift du driver, og om du driver et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.Det anbefales som minimum at du tar en titt på:

 • Alle bankkontoer skal stå med riktig saldo i regnskapet per 31.12 (det samme tallet både på bankutskriften og i regnskapet)
 • Dersom selskapet har varelager, må dette telles før 31.12 og ha riktig saldo med bakgrunn i kostpris
 • Eventuelle kontantbeholdninger telles per 31.12
 • Dersom du har utført arbeid i år, men som du ikke har fakturert enda, – så skal dette avsettes i regnskapet

Regnskap Norge har en sjekkliste vi anbefaler at du/dere tar en titt på her

Bokføringsplikt og regnskapsplikt – hva betyr det?
Her skiller vi blant annet mellom enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

 • Alle som leverer MVA-meldinger eller næringsoppgave er bokføringspliktige.
 • Et enkeltpersonforetak med inntekt under 50 000 kr i året er unntatt fra å levere næringsoppgave, og dersom foretaket ikke leverer MVA-meldinger er du ta unntatt fra bokføringsplikten. Du må allikevel kunne dokumentere alle inntekter og kostnader, for å vise at du ikke er bokføringspliktig.
 • Det vil si at ENK med inntekt over 50 000 kroner i året, er bokføringspliktige.
 • Bokføringsplikt betyr at du må føre regnskap etter bokføringsreglene.
 • Enkeltpersonforetak som har eiendeler verdt over 20 millioner kroner eller har ansatte som utgjør 20 årsverk er regnskapspliktige – det vil si at disse må levere et årsregnskap, som minimum består av resultat, balanse og noter.
 • Alle aksjeselskaper har bokføringsplikt og regnskapsplikt, som betyr at man må føre regnskap etter bokføringsloven og bokføringsforskriften, og man må levere årsregnskap.

Hva er noter?

Alle som har regnskapsplikt må også utarbeide og levere noteopplysninger. Noter er ytterligere informasjon til resultat- og balansepostene. I Regnskapsloven kapittel 7 finner du minimumskravene til noteopplysninger for små foretak. Alt i alt betyr det å utdype informasjonen når det blant annet kommer til regnskapsprinsipper, lønn, fordringer, gjeld, antall ansatte, egne aksjer, investeringer i datterselskap, lån og sikkerhetsstillelser med mer.

Gjøre årsoppgjøret selv? Tips og fallgruver!
I oppstartsfasen av en ny bedrift/virksomhet er det mange som fører regnskapet selv, for å kunne spare penger. Det finnes både programmer og systemer som er tilpasset som du selvsagt kan ta i bruk.

Kort fortalt bør du ha kjennskap til regelverket, evnen til å sette deg inn i regelverk og vite når du bør spørre, og en grei økonomisk sans. Du bør også ha tid!

For ENK
Det som blant annet er viktig er at resultatet ditt skal stemme. Resultatet ditt er med på å avgjøre eventuell skatt av overskudd. Skatten er kanskje det viktigste momentet dersom du driver et enkeltpersonforetak. Derfor er det også viktig å avstemme bank for å(ref. – sjekke at alle bankkontoer står med riktig saldo i regnskapet per 31.12.) Når du har avstemt bankutskriften mot regnskapet, kontrollert disse to mot hverandre, vil du også avdekke eventuelle feil og mangler.

For eksempel: Du kan du ha bokført en leverandør-faktura du har mottatt fra en leverandør i regnskapet med feil beløp. Du kan ha glemt å få med deg en faktura fra en leverandør. Eller du kan ha glemt å få med deg inntekter som har kommet inn på bankkontoen – men som av en eller annen grunn mangler et salgsbilag/ faktura til kunden i regnskapet.

Fallgruver: Det vi oftest ser hos enkeltpersonforetak er at det er kostnader og inntekter som ikke kommer med i næringsoppgaven, oftest på grunn av manglende avstemming av bankkonto, eller at privatperson har felles bankkonto med foretaket. Dette fører igjen til en feil skatteberegning. Vi ser også ofte at det fører med seg for lite fradrag. Manglende kunnskap betyr også ofte at skjemaer som burde vært sendt med mangler, som igjen betyr at man opplyser for lite eller feil.

Allikevel – skattemeldingen for næringsdrivende har blitt forenklet, så har du ikke et veldig komplisert regnskap og du føler deg trygg på det, kan du levere det selv. Det går også an å få et regnskapsbyrå til å se over!

For AS
For aksjeselskap er det minst like viktig å vise et riktig bilde av selskapet ut i offentligheten. Alle balanseposter i regnskapet må derfor avstemmes. Balanseposter vil si eiendeler, gjeld og egenkapital. Eiendeler er eksempelvis maskiner, utstyr, inventar, eiendom, aksjer, forskuddsbetalinger, bankinnskudd og kontantbeholdning. Gjeld er det selskapet skylder, blant annet skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, leverandørgjeld, kassekreditt, gjeld til banker og finansinstitusjoner, gjeld til eier og påløpte kostnader (feriepenger med mer).
Når du har kontroll på alle balansepostene dine, har du også oversikt over resultatet ditt. Dette gir deg igjen kontroll over skatten du eventuelt må betale, og du vet hvordan bedriften fremstår utad.

Fallgruver: Det vi ofte ser hos AS er manglende vurdering og avstemming av balanseposter. Samtidig ser vi også ofte en sammenblanding med privatøkonomien – hvor eier ikke har vært klar over at det ikke er lov å motta lån fra AS’et (vi minner om armlengdes avstand!). I tillegg er periodisering av resultatposter viktig – det skal havne i riktig år og periode. I AS er det viktig hvilke skjemaer du leverer med, og du må også huske å levere årsregnskapet med alle pliktige noter. Vi ser ofte at årsregnskapet har mangler i innholdet. Ønsker du å sette bort oppgaven til en regnskapsfører vil du både spare deg for tid og eventuelle feil, og tid om dette ikke er en oppgave du trives med. De aller fleste som driver egen bedrift, selv om de tar seg av regnskapet selv, ønsker at noen skal dobbeltsjekke.

Årsoppgjøret kort oppsummert
Hvert eneste år skal enkeltmannsforetak og aksjeselskaper gjøre opp for året som har gått, og dette kalles for årsoppgjør. Det handler rett og slett om å presentere bedriftens økonomiske situasjon for staten og det offentlige, og er med på å bestemme hvor mye bedriften må betale i skatt. Årsregnskapet som sendes inn er også offentlig tilgjengelig og gjør det mulig for andre å se hvordan det går med bedriften.

3 gode tips til et ryddig årsoppgjør – for neste år!
Kanskje du var du sent ute sist, men med disse 3 stegene vil du skape en rutine for et bedre grunnlag for neste år:

 • Lag deg egne frister, og hold av tid i kalenderen din
 • Skill privat og bedrift fra hverandre, og skaff deg en bedriftskonto
 • Pass på å følge opp frister gjennom hele året, eksempelvis:
  Fortløpende: Fakturaer og registrering av regninger
  Hver måned: A-melding, bankavstemming, avstemme regnskap
  Annenhver måned: MVA-rapportering

Innlegget er også publisert hos vår samarbeidspartner Tripletex.
Se også våre 7 tips til årsoppgjøret her.